Dagvoorzitter en panelleden

 Themamiddag voor gemeenten_Baetsen

 

De themamiddag voor gemeenten over 'duurzame samenleving' zal plaatsvinden onder de bevlogen leiding van onze dagvoorzitter en panelleden die wij hieronder graag kort aan u voorstellen:

Ad Lansink, dagvoorzitter

Profielfoto Ad LansinkAd Lansink heeft in zijn loopbaan de toenemende aandacht voor duurzaamheid van dichtbij meegemaakt en hierin zelf actief een rol gespeeld. Als wetenschapper, politicus en veelzijdig adviseur (ondermeer voor Stichting Nedvang – Nederland Van Afval Naar Grondstof) geldt hij als autoriteit op het gebied van milieu, energie en duurzaamheid. Het door hem geïntroduceerde model voor afvalbeheer, bekend onder de naam ‘Ladder van Lansink’ vormt nog altijd de standaard voor afvalbeleid in binnen- en buitenland. Bevordering van preventie en hergebruik blijft volgens Ad Lansink een pittige, maar ook dankbare uitdaging voor onderzoekers en bestuurders en voor bedrijven en burgers. Als eigenaar van Lansink EcoAdvies en voorzitter van Zonnekrachtteam Nijmegen zet Lansink zich nog dagelijks in voor een duurzame samenleving.

 

Robert Visser, panellid

Profielfoto Robert VisserRobert Visser is als wethouder van de gemeente Son en Breugel verantwoordelijk voor portefeuilles als Ruimtelijke ordening, Verkeer en Milieu, landbouw en natuur. In 2012 was hij één van de initiatiefnemers achter het Manifest Afvalloze Samenleving dat inmiddels door 20 gemeenten in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) is onderschreven en landelijk aandacht krijgt. Voor hem is de vraag hoe een samenleving ‘afvalloos’ kan worden meer dan hypothetisch: 2020 staat al in zijn agenda als deadline om het aanbod van huishoudelijk restafval te hebben teruggebracht tot minder dan 5% van de totale huishoudelijke afvalstroom. Daarmee heeft Visser zowel de belangen van milieu, klimaat en leefomgeving als de economische belangen van burgers en ondernemingen voor ogen. Zijn motto is dan ook: “spreek de koopman én de dominee aan!

 

Henk Aalderink, panellid

Profielfoto Henk AalderinkHenk Aalderink, burgemeester van de Gelderse plaats Bronckhorst, is bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en binnen deze vereniging voorzitter van de Commissie Milieu en Mobiliteit. Vanuit deze commissie zet Aalderink zich ondermeer in om de belangen van thema’s als duurzaamheid en afval te behartigen en deze op beleidsagenda’s te krijgen bij de Nederlandse gemeenten.

 

Dion van Steensel, panellid

Profielfoto Dion van SteenselDion van Steensel kent als Directeur Strategie & Businessontwikkeling bij energie- en afvalnutsbedrijf HVC als geen ander de uitdagingen die er liggen voor gemeenten als het gaat om verduurzaming. Waar maatschappelijk relatief veel aandacht is voor het klimaat en duurzame energie lijkt hergebruik van reststoffen als grondstof vaak onderbelicht te blijven. Als voormalig wethouder bij gemeente Dordrecht is hij zich bewust van de noodzaak om de burger mee te nemen in planvorming rond afval en grondstoffen door deze transparant en praktisch haalbaar te houden.

 

Maak kennis met de robot