18 april: themamiddag voor gemeenten

Themamiddag voor gemeenten_Baetsen

 

Tijdens de themamiddag voor gemeenten op 18 april over het onderwerp ‘duurzame samenleving’ werd inhoudelijk gedebatteerd over de manier waarop de diverse schakels in de keten samen kunnen werken aan het realiseren van een circulaire economie. Hierbij kwam ondermeer de rol van gemeenten, de keuze voor inzamel- en verwerkingsmethoden van afvalstromen en een gedeelde verantwoordelijkheid van producenten en consumenten  ter sprake. De leiding van de discussie lag bij voorzitter Ad Lansink, geassisteerd door een panel dat gevormd werd door Henk Aalderink, Dion van Steensel en Robert Visser.

 

Naast een informatieve inleiding van Ad Lansink kwamen ondermeer de volgende stellingen ter tafel:

  • "Voor bereiken van een circulaire economie niet goochelen met inzamelsystemen maar gedrag van mensen veranderen";

  • "Gemeenten moeten inzamel- en verwerkings-systeem met beste milieurendement verplicht overnemen om milieu te ontlasten";

  • "Gemeenten zijn over 10 jaar overbodig bij inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstromen".

Na een interessante discussie met de nodige eye-openers vond een rondleiding over het terrein van Baetsen plaats, waarbij de recent geïnstalleerde ZenRobotics Recycler in het bijzonder aandacht kreeg. Deze sorteerrobot voor afvalscheiding is 's werelds eerste robot met kunstmatige intelligentie die in de praktijk van afvalverwerking wordt ingezet.

 

De interessante middag werd afgesloten met een netwerkborrel, waarbij in een informele setting werd nagepraat over het thema van deze middag. Baetsen dankt alle gasten voor hun komst hun bijdrage aan de discussie, de interesse in onze organisatie en het plezierige ontmoeten!

 

Bekijk de foto-impressie.

Maak kennis met de robot