Kunststof en cradle to cradle

Van schadebeperking naar creatie van meerwaarde

De cradle-to-cradlefilosofie is gebaseerd op de visie die William McDonough en Michael Braungart hebben beschreven in hun boek Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002). Hierin brengen zij naar voren hoe wij in onze productieprocessen niet alleen kunnen proberen schade voor mens en milieu te beperken, maar dat we een stap verder dienen te gaan door zó te produceren dat ieder product na zijn levensduur een waardevolle grondstof is voor een nieuw product. Zo wordt het begrip “afval” uitgeschakeld, en wordt er in plaats van schade te beperken juist meerwaarde gecreëerd.

Pvc-recycling

Baetsen streeft ernaar voor zoveel mogelijk binnenkomende reststromen de cradle-to-cradleketen sluitend te krijgen, zo ook voor pvc. Wereldwijd worden jaarlijks ongekend grote hoeveelheden pvc geproduceerd. Slechts een fractie van al het pvc krijgt na gebruik kans op een tweede leven, het merendeel wordt vernietigd door middel van verbranding, een weinig duurzame oplossing. Graag doorbreken wij met onze innovatieve pvc-recycling deze niet-duurzame trend, en  bieden wij onze partners een duurzaam alternatief voor verbranding.