Inzameling en afvoer

Natuurlijk wilt u uw kunststof-reststromen op efficiënte en duurzame wijze inzamelen en afvoeren. Graag ondersteunen wij u hierbij. Zo kunnen wij bij u containers plaatsen waarin u de kunststoffen kunt inzamelen, en deze op uw verzoek afvoeren. Door in dit vroege stadium al gescheiden in te zamelen, worden zo zuiver mogelijke reststromen gecreëerd, waardoor efficiëntere verwerking kan plaatsvinden die resulteert in een hoogwaardiger eindproduct na recycling. Uw keuze voor zorgvuldige inzameling en afvoer door Baetsen Kunststoffen is dus een keuze voor duurzaamheid!