Voorwaarden Baetsen Containers

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Acceptatiereglement Baetsen-Groep in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Baetsen Containers bv, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

Met betrekking tot de bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd, deze kunt u hieronder ook downloaden.

  • Algemene voorwaarden Baetsen Containers
  • Acceptatiereglement Baetsen-Groep