Voorwaarden Baetsen Kraanverhuur

Op al onze werkzaamheden zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Algemene Voorwaarden Baetsen Kraanverhuur bv in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.


Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd, deze kunt u hieronder ook downloaden.

  • Algemene voorwaarden Baetsen Kraanverhuur
  • Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport