Cradle to cradle

We zijn ons er zeer zeker van bewust dat duurzaam nog altijd betekent dat we onze omgeving belasten. We doen er alles aan om deze belasting te minimaliseren. De denkwijze “cradle to cradle” wordt dan ook door ons omarmd. Wij zullen blijvend onze bijdrage leveren om te komen tot een samenleving die het milieu ontziet en respectvol met grondstoffen omgaat.


Wij zien afval als voedsel, namelijk als grondstof voor nieuwe producten. Wij proberen zoveel mogelijk afvalstromen te sorteren en vervolgens te recyclen. Op deze wijze denken wij ook aan onze volgende generaties, door schaarse grondstoffen niet onnodig te verspillen, maar door deze juist opnieuw in te zetten. Tevens wordt hierdoor de CO2-uitstoot gereduceerd; er worden immers geen grondstoffen teniet gedaan door verbranding. Bij verbranding komt er namelijk 3 keer meer CO2 vrij dan bij recycling.

Alle voertuigen waarvan Baetsen gebruik maakt, verbruiken brandstof, daar is helaas niets aan te doen. Daarom hebben we verschillende maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat het brandstofverbruik wordt beperkt. Bij vervanging van het wagenpark wordt erop gelet dat de motoren zo schoon mogelijk zijn. De nieuwe voertuigen hebben minimaal de Euro 5-norm.

Bijna al onze voertuigen voldoen aan de laatste euronormeringen. Wij hebben zes afvalinzamelvoertuigen die rijden op groen gas. Dat wil zeggen dat deze volledig CO2-neutraal rijden. Daarnaast worden al onze chauffeurs getraind in het nieuwe rijden, zodat zij zuinig rijden en brandstof besparen, wat het milieu weer ten goede komt.