Voorwaarden Baetsen Transport

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Binnenlands vervoer: Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  • CMR: in geval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg.
  • Exceptioneel transport: Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
  • Algemene opslagvoorwaarden: in geval van opslag van goederen.

 

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd, deze kunt u hieronder ook downloaden.

  • AVC
  • CMR
  • AVET
  • Algemene opslagvoorwaarden